Hvad er EDSS?

Expanded Disability Status Scale (EDSS) ) er en metode til at måle graden af funktionsnedsættelse i multipel sklerose ved en objektiv neurologisk undersøgelse. Metoden kan bruges til at bestemme handicapstatus på et givet tidspunkt og til at registrere ændringer over tid.

Metoden er almindeligt anvendt i kliniske forsøg og i den rutinemæssige neurologiske evaluering af personer med MS. EDSS-skalaen går fra 0 til 10 i intervaller på 0.5, hvor 0 betyder ingen symptomer fra eller neurologiske tegn på sygdommen, og 10 betyder død som følge af sklerose.

På baggrund af patientens oplevede symptomer, graden af påvirkning af gangfunktion og en neurologisk undersøgelse, vurderer neurologen hvilket EDSS-trin patienten er på. Skalaens struktur og opbygning indebærer, at en EDSS score på 3.0 kan dække over forskellige symptombilleder, som eksempelvis et enkelt isoleret symptom af moderat sværhedsgrad, eller forskellige kombinationer af flere lettere symptomer.

ATTAK

Attakvis multipel sklerose viser sig ved gentagne attakker forskellige steder i centralnervesystemet. Et attak er nye eller forværring af kendte symptomer, der opstår pludseligt, varer i mere end 24 timer, forekommer uden at der er infektion, og er forudgået af en stabil periode på mindst en måned. De enkelte attakker kan give vidt forskellige symptomer, afhængigt af hvor i centralnervesystemet der er sket skade. Efter et attak aftager symptomerne igen. Nogle kommer sig fuldstændig efter et attak, mens andre får varige mén.

Nogle patienter oplever kun ganske få attaker med lange perioder imellem, hvor de stort set lever et almindeligt liv. Andre oplever hyppigere attakker med hurtigt forværring over få år. Det er umuligt at forudsige sygdomsforløbet hos den enkelte patient, når diagnosen stilles. Medicinsk behandling af MS sigter mod at reducere risikoen for at få et attak og udskyde tidspunktet for handikapudvikling.

I videoen nedenfor beskriver Peter Vestergaard Rasmussen, som er speciallæge i neurologi på Aarhus Universitetshospital, de typiske former for attakker.

Du kan også se videoer, hvor patienter fortæller om deres oplevelser af at have attak.

Denne hjemmeside er udviklet af Biogen (Denmark) A/S. Biogen-12664 – April 2019 Disclaimer