Disclaimer

Udviklet af Biogen
Værktøjet er udviklet af Biogen. Formålet med værktøjet er at hjælpe læger under uddannelse, personer i sundhedsvæsenet, patienter med sklerose og andre med at forstå, hvordan MS påvirker patienter, og hvordan sygdommen gradvis forværres.

Patienternes historier
Værktøjet er videobaseret, og det er patienter, der selv fortæller om livet med MS. Den enkelte patient indestår selv for sin historie.

Lægens EDDS vurdering
Før optagelse af videoerne er patienten undersøgt af en neurolog. På baggrund af undersøgelsen og de neurologiske fund er patienten scoret på EDSS skalaen. EDSS scoren er alene baseret på neurologens lægefaglige vurdering.

Oplevelse af MS på hvert trin af EDSS skalaen er imidlertid forskellig for hver enkelt patient. Derfor er videoportrætterne ikke nødvendigvis repræsentative for andre patienter med samme EDSS trin.

Rettigheder
Indholdet og rettighederne til video værktøjet tilhører Biogen. Oplysningerne og videoerne er beskyttet af gældende lovgivning om immaterielle rettigheder, og må ikke anvendes uden skriftligt samtykke fra Biogen. Oplysningerne og videoerne må dog frit anvendes i undervisningssammenhæng.

Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende video værktøjet, er du velkommen til at kontakte os:
Biogen [Denmark] A/S
Stationsparken 37, 3rd floor
DK-2600 Glostrup
Denmark
Tlf.: +45 77 41 57 57