Hvad er EDSS?

Expanded Disability Status Scale (EDSS) ) er en metode til at måle graden af funktionsnedsættelse i multipel sklerose ved en objektiv neurologisk undersøgelse. Metoden kan bruges til at bestemme handicapstatus på et givet tidspunkt og til at registrere ændringer over tid.

Metoden er almindeligt anvendt i kliniske forsøg og i den rutinemæssige neurologiske evaluering af personer med MS. EDSS-skalaen går fra 0 til 10 i intervaller på 0.5, hvor 0 betyder ingen symptomer fra eller neurologiske tegn på sygdommen, og 10 betyder død som følge af sklerose.

På baggrund af patientens oplevede symptomer, graden af påvirkning af gangfunktion og en neurologisk undersøgelse, vurderer neurologen hvilket EDSS-trin patienten er på. Skalaens struktur og opbygning indebærer, at en EDSS score på 3.0 kan dække over forskellige symptombilleder, som eksempelvis et enkelt isoleret symptom af moderat sværhedsgrad, eller forskellige kombinationer af flere lettere symptomer.


Disclaimer