ATTAK

Attakvis multipel sklerose viser sig ved gentagne attakker forskellige steder i centralnervesystemet. Et attak er nye eller forværring af kendte symptomer, der opstår pludseligt, varer i mere end 24 timer, forekommer uden at der er infektion, og er forudgået af en stabil periode på mindst en måned. De enkelte attakker kan give vidt forskellige symptomer, afhængigt af hvor i centralnervesystemet der er sket skade. Efter et attak aftager symptomerne igen. Nogle kommer sig fuldstændig efter et attak, mens andre får varige mén.

Nogle patienter oplever kun ganske få attaker med lange perioder imellem, hvor de stort set lever et almindeligt liv. Andre oplever hyppigere attakker med hurtigt forværring over få år. Det er umuligt at forudsige sygdomsforløbet hos den enkelte patient, når diagnosen stilles. Medicinsk behandling af MS sigter mod at reducere risikoen for at få et attak og udskyde tidspunktet for handikapudvikling.

I videoen nedenfor beskriver Peter Vestergaard Rasmussen, som er speciallæge i neurologi på Aarhus Universitetshospital, de typiske former for attakker.

Du kan også se videoer, hvor patienter fortæller om deres oplevelser af at have attak.


Disclaimer